Επικοινωνήστε μαζί μας|info@sydise.gr

Συνθήκες εργασίας διερμηνέων συνεδρίων

Αρχική/Διερμηνεία Συνεδρίων/Συνθήκες εργασίας διερμηνέων συνεδρίων

Συνθήκες εργασίας επαγγελματιών διερμηνέων συνεδρίων
(σύμφωνα με το Σύλλογο Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος)

1. Ένας διερμηνέας εργάζεται μόνος του έως μιάμιση (1.30′) ώρα το μέγιστο εάν πρόκειται για ταυτόχρονη ή ψιθυριστή διερμηνεία, ή τρεις (3) ώρες εάν πρόκειται για διαδοχική. Δύο διερμηνείς εργάζονται επτάμιση (7.30′) ώρες το μέγιστο. Πέραν των επτάμιση (7.30′) ωρών, απαιτούνται τρεις (3) διερμηνείς ανά γλωσσικό συνδυασμό.
2. O διερμηνέας εργάζεται μόνο με επαγγελματίες συναδέλφους του, ενώ σε αντίθετη περίπτωση αρνείται την ανάληψη του έργου
3. Ως ώρα έναρξης εργασίας νοείται η ώρα έναρξης που αναφέρεται στο πρόγραμμα, ακόμα και αν η έναρξη καθυστερήσει. Ως ώρες εργασίας νοούνται επίσης τα διαλείμματα για καφέ καθώς και το διάλειμμα για γεύμα όταν αυτό δεν ξεπερνά τη μιάμιση ώρα (1.30′). Κατά τη συμπλήρωση του ωραρίου εργασίας, ο υπεύθυνος της ομάδας των διερμηνέων ειδοποιεί τον πρόεδρο της συνεδρίασης, και μετά 15′ (ένα τέταρτο της ώρας) οι διερμηνείς παύουν.
4. Υπερωριακή απασχόληση επιβαρύνει τον διοργανωτή. Οι διερμηνείς διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την υπερωριακή εργασία αν κρίνουν ότι, λόγω κόπωσης, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν.
5. Εάν η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ταυτόχρονης διερμηνείας δεν αποτελεί ευθύνη των διερμηνέων κατόπιν ειδικής συμφωνίας με το διοργανωτή, ο τελευταίος υποχρεούται να παρέχει το εν λόγω σύστημα, το οποίο να πληροί τις σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές. Οι διερμηνείς ουδεμία ευθύνη φέρουν για την απόδοση των μηχανημάτων ή των τεχνικών, διατηρούν δε το δικαίωμα να αρνηθούν να εργασθούν εάν το παρεχόμενο σύστημα είναι πεπαλαιωμένο, ελλιπές, ή ατελούς λειτουργίας, καθώς και αν ο χώρος κριθεί ακατάλληλος για την εργασία τους (δεν έχει οπτική επαφή με το βάθρο των ομιλητών, είναι στενόχωρος, σκοτεινός, βρόμικος, κλπ.), δίχως αυτό να απαλλάσσει το διοργανωτή από τις συμφωνημένες οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του.
6. Η διερμηνεία διεξάγεται αποκλειστικά από και προς τις γλώσσες που έχουν συμφωνηθεί. Οι ταινίες ή τα βίντεο που προβάλλονται στη διάρκεια της διοργάνωσης δεν μεταφράζονται από τους διερμηνείς, εκτός και αν υπάρχει εσωτερική σύνδεση ήχου. Δεν μεταφράζονται παραθέματα συγγραφέων, χωρία της Βίβλου, ποιήματα ή στοίχοι τραγουδιών εάν δεν έχει δοθεί προηγουμένως στους διερμηνείς το πρωτότυπο και η έγκυρη μετάφρασή τους. Επίσης, οι διερμηνείς δεν μεταφράζουν σε ξεναγήσεις ή άλλες τουριστικές δραστηριότητες, ούτε και σε ιδιωτικές συνομιλίες.
7. Απαγορεύεται αυστηρά η μαγνητοφώνηση των διερμηνέων. Η διερμηνεία αποτελεί προφορική μετάφραση για άμεση ακρόαση και πνευματική ιδιοκτησία του διερμηνέα. Εάν ο διοργανωτής επιθυμεί την εν λόγω μαγνητοφώνηση, θα πρέπει να έχει ζητήσει σχετική άδεια από τους διερμηνείς και σε καμία περίπτωση προφορικά κατά την έναρξη της διοργάνωσης.
8. Τα έξοδα εστίασης (γεύματα, καφές, κλπ.) των διερμηνέων κατά τις ώρες απασχόλησής τους από τη διοργάνωση επιβαρύνουν αποκλειστικά το διοργανωτή.
9. Σε περίπτωση διεξαγωγής του συνεδρίου εκτός έδρας των διερμηνέων, ο διοργανωτής υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής στην έδρα τους, τα έξοδα μετάβασης από και προς τον τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου/ τόπο διαμονής τους, καθώς και τις επί τόπου εσωτερικές μετακινήσεις των διερμηνέων εάν αυτές γίνονται στα πλαίσια της εργασίας. Να σημειωθεί ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μετάβαση και επιστροφή των διερμηνέων είναι κατά προτεραιότητα τα ταχύτερα, εκτός άλλης ρητής επιθυμίας του διερμηνέα. Επίσης, αν ο διερμηνέας μεταβεί κατόπιν προσωπικής του επιλογής στον τόπο διεξαγωγής με δικό του μέσον, ο διοργανωτής οφείλει να του αποζημιώσει τα έξοδα βενζίνης βάσει τιμολογίου που του υποβάλλει ο διερμηνέας. Ο διοργανωτής υποχρεούται να παρέχει στους διερμηνείς πλήρη διαμονή στο ίδιο ξενοδοχείο όπου διαμένουν και οι σύνεδροι και/ ή διεξάγεται το συνέδριο, Α’ (πρώτης) κατηγορίας όπου υπάρχει ή ανάλογης φθίνουσας κλίμακας σε άλλη περίπτωση, ήτοι ένα μονόκλινο δωμάτιο ανά διερμηνέα και όλα τα γεύματα της ημέρας. Εάν λόγω ωραρίων των δρομολογίων ή σχετικής απόφασης του διοργανωτή οι διερμηνείς υποχρεωθούν να φθάσουν στον τόπο εργασίας από 24 έως και 3 ώρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης, ο διοργανωτής υποχρεούνται είτε να τους καλύψει όλα τα έξοδα παραμονής (δωμάτιο και γεύματα), είτε να τους αποζημιώσει με αντίστοιχο ποσόν.
10. Εκτός έδρας νοείται απόσταση 25 χιλιομέτρων από το Σύνταγμα για την Αθήνα, ή από την αντίστοιχη πλατεία από όπου μετριούνται οι χιλιομετρικές αποστάσεις στις άλλες πόλεις, ή εντός των ορίων του Νομού κατοικίας του διερμηνέα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα έξοδα διαμονής του διερμηνέα στον τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου, ή εναλλακτικά η μετάβαση και επιστροφή στην έδρα του αυθημερόν, κανονίζονται βάσει συνεννόησης με το διοργανωτή. Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
11. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (απεργία, στάση εργασίας, πορείες και διαδηλώσεις που παρακωλύουν την κυκλοφορία, ματαιώσεις ή καθυστερήσεις δρομολογίων, κλπ.) οι διερμηνείς δεν φέρουν ευθύνη, καταβάλλουν όμως κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντομότερη προσέλευσή τους στον τόπο εργασίας.
12. Ο διοργανωτής οφείλει να παρέχει επαρκή ενημέρωση ως προς το υπόβαθρο της διερμηνείας έτσι ώστε ο διερμηνέας να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις (ορολογίας κλπ.) της συγκεκριμένης δουλειάς.