ΣΑΜΟΥΗΛ ΜΠΙΣΣΑΡΑΣ

Αριθμός μητρώου: # 0030

Πλήρες Μέλος Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.) – 2021

Γλώσσα Α: Ελληνικά, Αραβικά
Γλώσσα Β: –
Γλώσσα Γ: Αγγλικά

Έδρα:  Αττική
Τηλ.: +30 6937609731

Email: samuil22@yahoo.gr

Υποστηριζόμενοι τρόποι διερμηνείας:

από Αραβικά σε Ελληνικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία
από Ελληνικά σε Αραβικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία