ΡΟΥΛΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Αριθμός μητρώου: #0073

Πλήρες Μέλος Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.) – 2021

Γλώσσα Α: Ελληνικά
Γλώσσα Β: Ιταλικά
Γλώσσα Γ: Αγγλικά, Γαλλικά

Έδρα:  Αθήνα, Αττική
Τηλ.: +30 2106230196, +30 6932330548
Εmail: rstratou@gmail.com 

Υποστηριζόμενοι τρόποι διερμηνείας:

από Ελληνικά σε Ιταλικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία
από Ιταλικά σε Ελληνικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία