Αναζήτηση βάσει Χώρας/Πόλης

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΕΝΕΤΟΥ

Αριθμός μητρώου: 0017

Γλωσσικοί συνδυασμοί:

Γλώσσα Α: Ελληνικά & Γαλλικά

Γλώσσα Β:

Γλώσσα Γ: Αγγλικά


Υποστηριζόμενοι τρόποι διερμηνείας:
 • Διαδοχική διερμηνεία
 • Ταυτόχρονη διερμηνεία
 • Διμερής διερμηνεία
Τύπος διερμηνείας από Αγγλικά σε Γαλλικά:
 • Διαδοχική
 • Ταυτόχρονη
 • Διμερής
Τύπος διερμηνείας από Αγγλικά σε Ελληνικά:
 • Διαδοχική
 • Ταυτόχρονη
 • Διμερής
Τύπος διερμηνείας από Γαλλικά σε Ελληνικά:
 • Διαδοχική
 • Ταυτόχρονη
 • Διμερής
Τύπος διερμηνείας από Ελληνικά σε Γαλλικά:
 • Διαδοχική
 • Ταυτόχρονη
 • Διμερής
Πληροφορίες Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Αττική
Τηλ.: +30 2102529768
Κινητό Τηλ.: +30 6955328173

Send message to moderator