Αναζήτηση βάσει Χώρας/Πόλης

ΕΛΕΝΗ ΖΗΣΗ

Αριθμός μητρώου: 0036

Γλώσσα Α: Ελληνικά

Γλώσσα Β: Γαλλικά

Γλώσσα Γ: Αγγλικά

Τύπος διερμηνείας από Αγγλικά σε Ελληνικά:
  • Διαδοχική
  • Ταυτόχρονη
  • Διμερής
Τύπος διερμηνείας από Γαλλικά σε Ελληνικά:
  • Διαδοχική
  • Ταυτόχρονη
  • Διμερής
Τύπος διερμηνείας από Ελληνικά σε Αγγλικά:
  • Διμερής
Τύπος διερμηνείας από Ελληνικά σε Γαλλικά:
  • Διαδοχική
  • Ταυτόχρονη
  • Διμερής
Πληροφορίες Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Αττική
Τηλ.: -

Send message to moderator