Αναζήτηση βάσει Χώρας/Πόλης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

Αριθμός μητρώου: 0057

Γλώσσα Α: Ελληνικά
Γλώσσα Β: Αγγλικά, Γερμανικά
Γλώσσα Γ:
Λοιποί συνδυασμοί:

Τύπος διερμηνείας από Αγγλικά σε Ελληνικά:
 • Διαδοχική
 • Ταυτόχρονη
 • Διμερής
Τύπος διερμηνείας από Γερμανικά σε Ελληνικά:
 • Διαδοχική
 • Ταυτόχρονη
 • Διμερής
Τύπος διερμηνείας από Ελληνικά σε Αγγλικά:
 • Διαδοχική
 • Ταυτόχρονη
 • Διμερής
Τύπος διερμηνείας από Ελληνικά σε Γερμανικά:
 • Διαδοχική
 • Ταυτόχρονη
 • Διμερής
Πληροφορίες Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Αθήνα, Αττική
Τηλ.: 2106444761
Κινητό Τηλ.: 6947906464
LinkedIn:

Send message to moderator