Αναζήτηση βάσει Χώρας/Πόλης

ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ

Αριθμός μητρώου: 0026

Γλωσσικοί συνδυασμοί:

Γλώσσα Α: Ελληνικά

Γλώσσα Β: Αγγλικά

Γλώσσα Γ:


Υποστηριζόμενοι τρόποι διερμηνείας:
  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία
Τύπος διερμηνείας από Αγγλικά σε Ελληνικά:
  • Διαδοχική
  • Ταυτόχρονη
  • Διμερής
Τύπος διερμηνείας από Ελληνικά σε Αγγλικά:
  • Διαδοχική
  • Ταυτόχρονη
  • Διμερής
Πληροφορίες Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310222257
Κινητό Τηλ.: +30 6942091169

Send message to moderator