Αναζήτηση βάσει Χώρας/Πόλης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΣΟΥ

Αριθμός μητρώου: 0059

Γλώσσα Α: Ελληνικά

Γλώσσα Β: Αγγλικά

Γλώσσα Γ: Γαλλικά

Λοιποί συνδυασμοί:

Τύπος διερμηνείας από Ελληνικά σε Αγγλικά:
  • Διαδοχική
  • Ταυτόχρονη
  • Διμερής
Τύπος διερμηνείας από Ελληνικά σε Γαλλικά:
  • Διαδοχική
  • Ταυτόχρονη
  • Διμερής
Πληροφορίες Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Aρχιμήδους 28, Αθήνα, Αττική 11636
Τηλ.: 210 7525374
Κινητό Τηλ.: 6932730348

Send message to moderator