Αναζήτηση βάσει Χώρας/Πόλης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΟΥΣΒΑΝΙΔΟΥ

Αριθμός μητρώου: 0027

Γλωσσικοί συνδυασμοί:

Γλώσσα Α: Γερμανικά

Γλώσσα Β: Ελληνικά

Γλώσσα Γ:

Υποστηριζόμενοι τρόποι διερμηνείας:
  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία
Τύπος διερμηνείας από Γερμανικά σε Ελληνικά:
  • Διαδοχική
  • Ταυτόχρονη
  • Διμερής
Τύπος διερμηνείας από Ελληνικά σε Γερμανικά:
  • Διαδοχική
  • Ταυτόχρονη
  • Διμερής
Πληροφορίες Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310273300
Κινητό Τηλ.: +30 6977320089

Send message to moderator