Αναζήτηση βάσει Χώρας/Πόλης

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΝΙΗΛ

Αριθμός μητρώου: 0031

Γλώσσα Α: Γερμανικά

Γλώσσα Α: Ελληνικά

Γλώσσα Γ: Αγγλικά

Υποστηριζόμενοι τρόποι διερμηνείας:
 • Διαδοχική διερμηνεία
 • Ταυτόχρονη διερμηνεία
 • Διμερής διερμηνεία
Τύπος διερμηνείας από Αγγλικά σε Γερμανικά:
 • Διαδοχική
 • Ταυτόχρονη
 • Διμερής
Τύπος διερμηνείας από Αγγλικά σε Ελληνικά:
 • Διαδοχική
 • Ταυτόχρονη
 • Διμερής
Τύπος διερμηνείας από Γερμανικά σε Ελληνικά:
 • Διαδοχική
 • Ταυτόχρονη
 • Διμερής
Τύπος διερμηνείας από Ελληνικά σε Γερμανικά:
 • Διαδοχική
 • Ταυτόχρονη
 • Διμερής
Πληροφορίες Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Theodor-Heuss-Str. 3, Reutlingen 72762
Τηλ.: +30 6938618420
Κινητό Τηλ.: 0049 170 819 0 819

Send message to moderator