ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΟΣ

Αριθμός μητρώου: #0046

Πλήρες Μέλος Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.) – 2021

Γλώσσα Α: Ελληνικά
Γλώσσα Β: Γερμανικά
Γλώσσα Γ: –

Έδρα: Βερολίνο
Τηλ.: +30 6944780097, +49 1626650350

Email: contact@nikos-pulos.com

Υποστηριζόμενοι τρόποι διερμηνείας:

από Ελληνικά σε Γερμανικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία
από Γερμανικά σε Ελληνικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία