ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΣΟΥ

Αριθμός μητρώου: #0059

Πλήρες Μέλος Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.) – 2021

Γλώσσα Α: Ελληνικά
Γλώσσα Β: Αγγλικά
Γλώσσα Γ: Γαλλικά

Έδρα: Αττική
Τηλ.: +30 2107525374, +30 6932730348

Email: Vickydrosou62@gmail.com

Υποστηριζόμενοι τρόποι διερμηνείας:

από Ελληνικά σε Γαλλικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία
από Ελληνικά σε Αγγλικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία