ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΝΙΗΛ

Αριθμός μητρώου: #0031

Πλήρες Μέλος Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.) – 2020

Γλώσσα Α: Γερμανικά, Ελληνικά
Γλώσσα Β: –
Γλώσσα Γ: Αγγλικά

Έδρα: Theodor-Heuss-Str. 5, 72762 Reutlingen
Τηλ.: +49 1708190819, +30 6938618420

Email: daniil.fotini@gmail.com
Ιστοσελίδα: https://www.fotini-daniil.com
Facebook: https://www.facebook.com/fotini.daniil

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fotini-daniil-89bb5374/

Υποστηριζόμενοι τρόποι διερμηνείας:

από Αγγλικά σε Γερμανικά:

 • Διαδοχική διερμηνεία
 • Ταυτόχρονη διερμηνεία
 • Διμερής διερμηνεία
από Γερμανικά σε Ελληνικά:

 • Διαδοχική διερμηνεία
 • Ταυτόχρονη διερμηνεία
 • Διμερής διερμηνεία
από Αγγλικά σε Ελληνικά:

 • Διαδοχική διερμηνεία
 • Ταυτόχρονη διερμηνεία
 • Διμερής διερμηνεία
από Ελληνικά σε Γερμανικά:

 • Διαδοχική διερμηνεία
 • Ταυτόχρονη διερμηνεία
 • Διμερής διερμηνεία