ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΚΡΑΤΟΣ

Αριθμός μητρώου: #0010

Πλήρες Μέλος Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.) – 2021

Γλώσσα Α: Ελληνικά
Γλώσσα Β: Αγγλικά,
Γλώσσα Γ: Γαλλικά, Ιταλικά

Έδρα: Αττική
Τηλ.: +30 2109830175, +30 6974 031975

Email: info@linguatech.gr
Facebook: https://www.facebook.com/andreasakratos
Linkedin: https://gr.linkedin.com/in/akratosandreas
Website: http://www.linguatech.gr/

Υποστηριζόμενοι τρόποι διερμηνείας:

από Αγγλικά σε Ελληνικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία
από Γαλλικά σε Ελληνικά:

 

  • Διμερής διερμηνεία
από Ελληνικά σε Αγγλικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία
από Ιταλικά σε Ελληνικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία