Άννα Μαίηβ Αφροδίτη Χόλογουεη

Αριθμός μητρώου: #0077

Πλήρες Μέλος Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.) – 2021

Γλώσσα Α: Ισπανικά
Γλώσσα Β: Αγγλικά
Γλώσσα Γ: Ελληνικά

Υποστηριζόμενοι τρόποι διερμηνείας:

από Ελληνικά σε Αγγλικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία
από Ελληνικά σε Ισπανικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία
από Αγγλικά σε Ισπανικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία