ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΟΥΣΒΑΝΙΔΟΥ

Αριθμός μητρώου: #0027

Πλήρες Μέλος Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.) – 2021

Γλώσσα Α: Γερμανικά
Γλώσσα Β: Ελληνικά
Γλώσσα Γ: –

Έδρα: Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310273300, +30 6977320089

Email: nikakis@otenet.gr

Υποστηριζόμενοι τρόποι διερμηνείας:

από Ελληνικά σε Γερμανικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία
από Γερμανικά σε Ελληνικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία