Διερμηνεία Συνεδρίων

Τι είναι η διερμηνεία συνεδρίων;

Η διερμηνεία συνεδρίων αφορά αποκλειστικά την προφορική επικοινωνία : απόδοση ενός μηνύματος από μία γλώσσα σε μια άλλη , με φυσικό και αβίαστο τρόπο, υιοθετώντας το ύφος, τον τόνο και τις πεποιθήσεις του ομιλητή και ομιλώντας στο πρώτο πρόσωπο.

Ποια είναι τα είδη διερμηνείας συνεδρίων;

Διαδοχική, δηλαδή διερμηνεία μετά το τέλος της ομιλίας του ομιλητή…

Ταυτόχρονη, δηλαδή διερμηνεία ενόσω ομιλεί ο ομιλητής…

Ψιθυριστή διερμηνεία (chuchotage), δηλαδή χαμηλόφωνη ταυτόχρονη διερμηνεία….

Νοηματική γλώσσα, δηλαδή ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα…

Τι είναι η διαδοχική διερμηνεία;

Η διερμηνεία μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης του ομιλητή.

Ο διερμηνέας κάθεται μαζί με τους ομιλητές, ακούει την ομιλία και την αποδίδει, στο τέλος, σε μια διαφορετική γλώσσα, κατά κανόνα με τη βοήθεια σημειώσεων. Η διαδοχική διερμηνεία έχει σήμερα αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από την ταυτόχρονη, χρησιμοποιείται όμως για ορισμένα είδη συνεδριάσεων (π.χ. καθαρά τεχνικού περιεχομένου συνεδριάσεις, γεύματα εργασίας, μικρές ομάδες, επιτόπου επισκέψεις).

Οι καλά εκπαιδευμένοι διερμηνείς μπορούν να αποδώσουν ομιλίες διάρκειας δέκα λεπτών ή και περισσότερο με μεγάλη ακρίβεια.

Τι είναι η ταυτόχρονη διερμηνεία;

Η διερμηνεία ενόσω ομιλεί ο ομιλητής.

Ο διερμηνέας εργάζεται σε καμπίνα με ηχομόνωση μαζί με έναν τουλάχιστον συνάδελφο. Ο ομιλητής στην αίθουσα συνεδρίασης ομιλεί σε μικρόφωνο, ενώ ο διερμηνέας λαμβάνει τον ήχο μέσω ακουστικών και, σχεδόν ταυτόχρονα, μεταφέρει το μήνυμα επίσης σε μικρόφωνο. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση επιλέγουν το κατάλληλο κανάλι για να ακούσουν τη διερμηνεία στη γλώσσα της επιλογής τους.

Υπάρχουν πολλοί δυνατοί γλωσσικοί συνδυασμοί ή γλωσσικά καθεστώτα.

Υποκατηγορίες ταυτόχρονης διερμηνείας:

“Relais”, δηλαδή διερμηνεία από μια γλώσσα προς μια άλλη μέσω μιας τρίτης γλώσσας.

“Retour”, γνωστή και ως αντίστροφη, δηλαδή διερμηνεία από τη μητρική γλώσσα προς μια ξένη γλώσσα.

“Pivot”, δηλαδή διερμηνεία με τη χρησιμοποίηση μίας μόνο γλώσσας ως “relais”…

“Cheval”, όταν ο διερμηνέας εργάζεται εναλλάξ σε δύο καμπίνες κατά την ίδια συνεδρίαση…

Ασύμμετρη διερμηνεία, όταν παρέχεται διερμηνεία σε λίγες μόνο γλώσσες…

Τι είναι η ψιθυριστή διερμηνεία (“chuchotage”);

Χαμηλόφωνη ταυτόχρονη διερμηνεία

Ο διερμηνέας κάθεται ή στέκεται όρθιος ανάμεσα στους συμμετέχοντες και κάνει ταυτόχρονη διερμηνεία απευθείας στο αυτί των συμμετεχόντων.

Η ψιθυριστή διερμηνεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για πολύ λίγους συμμετέχοντες, οι οποίοι είτε κάθονται είτε στέκονται όρθιοι κοντά ο ένας στον άλλον. Χρησιμοποιείται κυρίως σε διμερείς συνεδριάσεις ή σε ομάδες στις οποίες ένας μικρός μόνο αριθμός συμμετεχόντων δεν κατανοούν την ίδια γλώσσα με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Συχνά η ψιθυριστή διερμηνεία χρησιμοποιείται αντί της διαδοχικής για την εξοικονόμηση χρόνου. Μερικές φορές ο διερμηνέας που κάνει ψιθυριστή διερμηνεία χρησιμοποιεί ακουστικά, ώστε να ακούει όσο το δυνατόν καλύτερα την παρέμβαση του ομιλητή.