ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας του ΣΥΔΙΣΕ θεσπίζει τους κανόνες ακεραιότητας, επαγγελματισμού και εχεμύθειας τους οποίους υποχρεούνται να τηρούν όλες οι κατηγορίες μελών του Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.) στο πλαίσιο της εργασίας τους ως διερμηνείς συνεδρίων.

Προάγει τον επαγγελματισμό, την αλληλεγγύη και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών διερμηνείας,  και θέτει αυστηρούς κανόνες συμπεριφοράς των διερμηνέων απέναντι στους συναδέλφους και τους πελάτες.

 

Μπορείτε να δείτε τον πλήρη Κώδικα Δεοντολογίας που ακολουθούν τα μέλη του ΣΥΔΙΣΕ, παρακάτω: