ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΣΟΛΚΑ

Αριθμός μητρώου: #0064

Πλήρες Μέλος Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.) – 2021

Γλώσσα Α: Ελληνικά
Γλώσσα Β: Αγγλικά
Γλώσσα Γ: Γαλλικά, Ιταλικά

Έδρα: Νέα Σμύρνη,  Αττική
Τηλ.: +30 2109323755, +30 6946111342
Εmail: vtsolka@hotmail.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/victoria-tsolka-7ab07338/

Υποστηριζόμενοι τρόποι διερμηνείας:

από Αγγλικά σε Ελληνικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία
από Ελληνικά σε Αγγλικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
  • Διμερής διερμηνεία
από Γαλλικά σε Ελληνικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία
  • Ταυτόχρονη διερμηνεία
από Ιταλικά σε Ελληνικά:

  • Διαδοχική διερμηνεία