Γνωρίστε μας

Ο ΣΥΔΙΣΕ είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 2014 με έδρα την Αθήνα και έχει πανελλήνια εμβέλεια. Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία επαγγελματιών διερμηνέων συνεδρίων που διαπίστωσαν την έλλειψη μιας τέτοιας συλλογικής οντότητας στην Ελλάδα, με σκοπό να ασχοληθεί αμιγώς με τα ειδικά και ιδιαίτερα ζητήματα του συγκεκριμένου κλάδου της διερμηνείας. Ο ρόλος του είναι να λειτουργεί αφενός ως διεπαφή μεταξύ των μελών του και αφετέρου της αγοράς και της ευρύτερης κοινωνίας. Φιλοδοξεί να διαδραματίσει έναν άτυπα ρυθμιστικό ρόλο, τόσο για τους λειτουργούς του επαγγέλματος όσο και για την αγορά, με όχημα την διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των ενδιαφερομένων μερών.

 Οι σκοποί του και οι δράσεις του αφορούν σε όλα τα εμπλεκόμενα με τη διερμηνεία συνεδρίων μέρη και συγκεκριμένα:

 Ως προς την κοινότητα των μελών του ΣΥΔΙΣΕ

 • ενημέρωση των μελών για τα τεκταινόμενα και τις εξελίξεις στον κλάδο της διερμηνείας συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • τήρηση και δημοσίευση μητρώου και ευρετηρίου διερμηνέων
 • διασφάλιση της εφαρμογής των κανόνων του επαγγέλματος και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας του διερμηνέα συνεδρίων
 • παραγωγή υποδειγμάτων/τυποποιημένων κειμένων (π.χ. σύμβαση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας) που να προάγουν την ορθή άσκηση του επαγγέλματος
 • καλλιέργεια και προάσπιση ορθών επαγγελματικών προτύπων και πρακτικών
 • τήρηση κώδικα δεοντολογίας και γνωστοποίησή του στους αποδέκτες
 • προάσπιση και συλλογική εκπροσώπηση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών
 • παροχή συνδρομής στα μέλη κατά την διεκδίκηση εύλογων δικαιωμάτων τους σε περίπτωση διαφορών
 • συμβολή στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των διερμηνέων μέσω σεμιναρίων, συνεδρίων, συναντήσεων, δημοσιεύσεων κ.ά.ενθάρρυνση του ενδοεπαγγελματικού διαλόγου με κάθε πρόσφορη πλατφόρμα επικοινωνίας και πληροφόρησης των μελών, π.χ. ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ως προς την ευρύτερη κοινότητα της διερμηνείας

 • προώθηση της σημασίας της ένταξης των διερμηνέων συνεδρίων στον ΣΥΔΙΣΕ
 • συνεχής επαφή με τα πανεπιστημιακά τμήματα εκπαίδευσης διερμηνέων συνεδρίων
 • ενημέρωση των απόφοιτων σχολών διερμηνείας και των νέων διερμηνέων για τα ζητήματα και τους κανόνες άσκησης του επαγγέλματος
 • συνεργασία και ανταλλαγές με τις ομοειδείς συλλογικότητες των κλάδων της διερμηνείας αλλά και της μετάφρασης
 • συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες οργανώσεις που τυχόν δημιουργηθούν στο μέλλον
 • συμμετοχή σε διεθνείς συλλογικότητες του κλάδου της διερμηνείας

Ως προς τα εμπλεκόμενα επαγγέλματα και φορείς

Ενημέρωση και διάλογος για τις απαιτήσεις της υπηρεσίας με:

 • Επιχειρήσεις μεταφραστικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού συνεδρίων
 • Επιχειρήσεις διοργάνωσης συνεδρίων
 • Ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς
 • Υπευθύνους χώρων διεξαγωγής συνεδρίων
 • Φορείς ελέγχου τήρησης των προδιαγραφών των συνεδριακών εγκαταστάσεων που προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας

Ως προς τους αποδέκτες και τους υποψήφιους αποδέκτες των υπηρεσιών διερμηνείας

 • τήρηση και δημοσίευση μητρώου και ευρετηρίου διερμηνέων συνεδρίων
 • αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των διερμηνέων
 • ενημέρωση για τις κατάλληλες και αξιοπρεπείς συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος
 • παροχή γνωμοδοτήσεων και αποφάνσεων ως προς την καταλληλότητα χώρων ή εγκαταστάσεων διερμηνείας
 • παρέμβαση σε περίπτωση διαφορών

Ως προς την κοινωνία

 • ανάδειξη, αναβάθμιση και βελτίωση της εικόνας του επαγγέλματος της διερμηνείας συνεδρίων

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΝΑΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΜΑΡΙΛΕΙΑ (ΜΑΡΙΑ-ΑΧΙΛΛΕΙΑ) ΤΙΛΛΗ

ΤΑΜΙΑΣ  ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΝΙΗΛ

ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΕΖΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ

Καταστατικό Συλλόγου