ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Hellenic Association of Conference Interpreters

ΕΥΡΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΣΥΔΙΣΕ

Ο Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος (ΣΥΔΙΣΕ) είναι σύλλογος επαγγελματιών διερμηνέων ειδικευμένων στη διερμηνεία συνεδρίων (ταυτόχρονη, διαδοχική και ψιθυριστή). Τα μέλη του συμμετέχουν ως αυτόνομοι διερμηνείς, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και πληρούν αντικειμενικά κριτήρια εισδοχής. Λειτουργούν στην αγορά τηρώντας όλες τις ασφαλιστικές και φορολογικές απαιτήσεις. Στοχεύει τόσο στην υποστήριξη και συλλογική εκπροσώπηση των μελών του, όσο και στην ενημέρωση των αποδεκτών των υπηρεσιών διερμηνείας σε ό,τι αφορά στο επάγγελμα και τις συνθήκες άσκησής του. Διέπεται από σεβασμό προς το επάγγελμα και τους αποδέκτες καθώς και από πνεύμα συνεργασίας με τις άλλες εγχώριες και διεθνείς κοινότητες του κλάδου.