Η απομακρυσμένη ταυτόχρονη διερμηνεία (γνωστή ως RSI [Remote Simultaneous Interpreting]) είναι η ταυτόχρονη διερμηνεία που παρέχεται διαδικτυακά, μέσα από πλατφόρμες. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετική τοποθεσία ή ορισμένοι συμμετέχοντες μπορεί να είναι συγκεντρωμένοι σε έναν κοινό τόπο, πιθανώς σε hub με τεχνική υποστήριξη∙ σε κάθε περίπτωση όμως όλοι εργάζονται μέσω διαδικτύου.

Εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια, από τότε που κατέστη δυνατή η ευζωνική σύνδεση, αλλά γνώρισε μεγάλη άνθιση την εποχή της πανδημίας της Covid-19.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την απομακρυσμένη ταυτόχρονη διερμηνεία και τον τρόπο ορθής διεξαγωγής της;

Δείτε τον Πρακτικό Οδηγό Απομακρυσμένης Ταυτόχρονης Διερμηνείας του Συλλόγου μας!

SYDISE’s Best Practice for Remote Speakers