Skip to main content
Announcements

Ανοιχτή επιστολή σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 στον κλάδο της διερμηνείας

By Friday March 13th, 2020May 13th, 2020No Comments

Sorry, this entry is only available in Greek.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020,

Θέμα: Ανοιχτή Επιστολή ΣΥΔΙΣΕ σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 στον κλάδο της διερμηνείας προς τους συναδέλφους διερμηνείς

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού (COVID-19) έχει σοβαρές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας και ιδίως στον τουρισμό και τη διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων. Πράγματι η πρόσφατη απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να ανασταλούν όλες οι συνεδριακές εκδηλώσεις για 4 εβδομάδες αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης για τους διερμηνείς συνεδρίων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΥΔΙΣΕ στηρίζει την έκκληση της Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδρίων (AIIC), της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών (FIT) και της Παγκόσμιας Ένωσης Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας (WASLI) για τη συμπερίληψη των διερμηνέων συνεδρίων στα μέτρα ανακούφισης των επηρεαζόμενων επαγγελμάτων.[1]

Παράλληλα, πολλοί διοργανωτές συνεδρίων και ευρωπαϊκοί θεσμοί (π.χ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο[2]) έχουν ανακοινώσει ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης ή χρήσης διερμηνείας εξ’ αποστάσεως, ώστε να μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την πιθανότητα μετάδοσης του ιού.

Δεδομένης της νέας αυτής κατάστασης είναι σημαντικό να τηρούνται οι συνθήκες εργασίας των διερμηνέων συνεδρίων από τεχνικής άποψης (κατάλληλη εικόνα και ήχος με βάση διεθνή πρότυπα όπως τα ISO20108 και ISO PAS 24019) αλλά και σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας (ώρες εργασίας, διαλείμματα κ.λπ.). Συνεπώς, καλούμε όλους τους συναδέλφους να τηρούν τις συνθήκες εργασίας για την εξ αποστάσεως διερμηνεία όπως αναφέρονται στον Κώδικα Πρακτικής του ΣΥΔΙΣΕ:

«Η ταυτόχρονη διερμηνεία εξ αποστάσεως (remote interpreting) επιτρέπεται εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διεξαγωγή της ως ορίζονται από διεθνώς αναγνωρισμένους Συλλόγους ή Ενώσεις Διερμηνέων Συνεδρίων[3]. Λόγω της αύξησης του γνωσιακού φορτίου που ενέχει για τους διερμηνείς το συγκεκριμένο είδος ταυτόχρονης διερμηνείας, η ημερήσια διάρκεια εργασίας της ταυτόχρονης διερμηνείας εξ αποστάσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά το μέγιστο τις τέσσερις (4) ώρες ημερησίως συμπεριλαμβανομένων διαλειμμάτων συνολικής διάρκειας 20-30 λεπτών. Η εν λόγω διάρκεια των τεσσάρων ωρών ημερησίως αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση και επ’ουδενί σε ημιαπασχόληση των διερμηνέων. Και για την ταυτόχρονη διερμηνεία εξ αποστάσεως ισχύουν οι συνθήκες εργασίας της ταυτόχρονης διερμηνείας (βλ. άρθρο 1 ανωτέρω του Κώδικα Πρακτικής), άρα οι διερμηνείς εργάζονται σε ζεύγη για διάρκεια έως 4 ώρες ημερησίως και μετά τις 4 ώρες προστίθεται 3ος διερμηνέας[4]. Για την ταυτόχρονη διερμηνεία εξ αποστάσεως συστήνεται η εργασία των διερμηνέων σε κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους (hub) με παρουσία τεχνικής υποστήριξης και όχι από μη κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους λόγω των ποικίλων εμποδίων που ενδέχεται να προκύψουν (κακή ποιότητα ήχου από την πλευρά των ομιλητών, απουσία τεχνικής υποστήριξης για τους διερμηνείς, ανεπαρκής ταχύτητα στο διαδίκτυο, διακοπές λειτουργίας διαδικτύου στο σπίτι του διερμηνέα κλπ.). Για την ταυτόχρονη διερμηνεία εξ αποστάσεως η προβλεπόμενη αμοιβή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτή που ισχύει για την ταυτόχρονη διερμηνεία που διεξάγεται με τον παραδοσιακό τρόπο (θάλαμο, μεταφραστική εγκατάσταση)».

Τέλος, θα πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι οποιαδήποτε υποχώρηση στις συνθήκες εργασίας μας αυτή τη στιγμή θα έχει σοβαρό αντίκτυπο για το μέλλον, ακόμη και μετά την αντιμετώπιση του COVID-19 και την επανέναρξη της συνεδριακής δραστηριότητας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το ΔΣ του ΣΥΔΙΣΕ

[1] https://aiic.net/page/8947/

[2]  https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/european-parliament-considering-virtual-meetings-plenary-due-to-virus/

[3] Σύμφωνα με τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις για τη διερμηνεία εξ αποστάσεως όπως ορίζονται, μεταξύ άλλων, στις σχετικές οδηγίες της Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδρίων (AIIC), έκδοση 1, 09-01-2019, όπως και σε τυχόν αντίστοιχες μεταγενέστερες οδηγίες (βλ. https://aiic.net/page/8734/aiic-guidelines-for-distance-interpreting-version-1-0/lang/1)

[4] Η εν λόγω διάρκεια εργασίας συνάδει με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως παρουσιάστηκε στο Σεμινάριο της Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδρίων  – Περιφέρεια Ελλάδος και Κύπρου με τίτλο «Remote Simultaneous Interpreting Pushing the Boundaries? Μια Εισαγωγή στην Τηλεδιερμηνεία», το οποίο διεξήχθη στην Αθήνα στις 23 & 24.2.2019.

Ανακοίνωση ΣΥΔΙΣΕ για COVID-19 1.0

Member of:

ELIA 2021 Partner

ELIA 2021 Partner
HAPCO - Hellenic Association of Professional Congress Organizers

Γλώσσα:

Copyright © 2023
ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.
Κατασκευή Ιστοσελίδας: Ax-Easy