Skip to main content

Sorry, this entry is only available in Greek.

Ο Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.) είναι το μόνο επαγγελματικό σωματείο στον κλάδο της διερμηνείας και εκπροσωπεί αποκλειστικά διερμηνείς συνεδρίων (Αριθ. Μητρώου Σωματείου 30023, Αριθ. Διαταγής Αναγνώρισης 100/2014 του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Μετά την πρόσφατη τροποποίησή του χαρακτηρίστηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών ως Επαγγελματικό Σωματείο, άρα έπαψε να ανήκει στην κατηγορία των Επιστημονικών Σωματείων στην οποία ανήκουν τα περισσότερα σωματεία που εκπροσωπούν τα γλωσσικά επαγγέλματα στην Ελλάδα (αν όχι όλα).

Ως προκύπτει σαφώς από το Καταστατικό του Συλλόγου μας, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας (https://www.sydise.gr), μεταξύ των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου μας είναι η κατοχύρωση του επαγγέλματος του διερμηνέα, η διαφύλαξη, προάσπιση, προαγωγή και συλλογική εκπροσώπηση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των διερμηνέων μελών του, καθώς και η αποσαφήνιση των υποχρεώσεών τους απέναντι στους αποδέκτες της διερμηνείας.

Ειδικότερα στους σκοπούς του Συλλόγου μας εντάσσονται μεταξύ άλλων: η προώθηση και αναβάθμιση της δικαστηριακής ή νομικής ή δικαστικής διερμηνείας, η προώθηση και αναβάθμιση της κοινοτικής διερμηνείας, η τήρηση  μητρώου διερμηνέων στην ελληνική ή/και άλλες γλώσσες και η επιδίωξη θεσμικής αναγνώρισης του μητρώου διερμηνέων, η αναγνώριση των μελών του Συλλόγου ως ορκωτών/επίσημων διερμηνέων με όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό, συμπεριλαμβανομένης της επίσημης μετάφρασης.

Aπό το 2017 ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε. είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών (FIT, Fédération Internationale des Traducteurs) και από το 2020 ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε. προσχώρησε ως πλήρες μέλος (2020) στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νομικών Διερμηνέων και Μεταφραστών (EULITA).

O ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε., ως Σύλλογος αποκλειστικά διερμηνέων συνεδρίων, με μέλη που πληρούν αυστηρότατα κριτήρια εισδοχής και έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη διερμηνεία σε όλες τις μορφές της (σημειώνουμε ότι ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2014, αυτή τη στιγμή μετρά 59 μέλη και έχει λάβει αιτήσεις 15 υποψήφιων μελών (ο αριθμός μελών του άρα βαίνει αυξανόμενος), αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα. Διακηρύξεις ή προκηρύξεις ποικίλων δημόσιων φορέων ζητούν πλέον μέλη ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε. ως εγγύηση ότι με αυτόν τον τρόπο θα βρουν επαγγελματία διερμηνέα συνεδρίων που διαθέτει την κατάρτιση και την εμπειρία αλλά και την ικανότητα να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο της διερμηνείας συνεδρίων, όπως και να εκδώσει τιμολόγιο για τις υπηρεσίες που παρέχει, διότι τα πλήρη μέλη μας υποχρεούνται βάσει καταστατικού να είναι εγγεγραμμένοι στην εφορία ως διερμηνείς.

Σαφώς και δεν ανήκουν όλοι οι διερμηνείς συνεδρίων στον Σύλλογό μας αλλά με τη συσπείρωση που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ο κλάδος μας σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η συμμετοχή σε ένα επίσημο επαγγελματικό σωματείο δραστήριο όπως ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε., που αγωνίζεται για τα δικαιώματα των διερμηνέων συνεδρίων και αναδεικνύει το έργο τους και τη μοναδικότητά τους σε κάθε ευκαιρία, μας δίνει την πεποίθηση ότι το επίσημο επαγγελματικό σωματείο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε. θα έχει πολύ σύντομα στους κόλπους του όλους τους επαγγελματίες της διερμηνείας συνεδρίων που δραστηριοποιούνται με κύρια γλώσσα εργασίας την ελληνική. Το σωματείο μας έχει άλλωστε πολλά μέλη αυτή τη στιγμή που είναι κάτοικοι εξωτερικού καθιστώντας το διεθνές.

 

Με βάση τα ανωτέρω, πρόκληση αποτελεί η ένσταση που κατατέθηκε κατά της διακήρυξης της ΑΑΔΕ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διερμηνέα συνεδρίων. Δεδομένου ότι η διακήρυξη της ΑΑΔΕ προς την οποία κατατέθηκε ένσταση απευθύνονταν στους διερμηνείς συνεδρίων (εφόσον ζητούσε ταυτόχρονη ή διαδοχική διερμηνεία οι οποίες εντάσσονται αμιγώς στη συνεδριακή διερμηνεία), θεωρούμε ότι είναι λογικό για την ΑΑΔΕ, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο δημόσιο και ιδιωτικό φορέα, να επιθυμεί στις προκηρύξεις που αφορούν τη διερμηνεία συνεδρίων οι υποψήφιοι να είναι μέλη του ΣΥΔΙΣΕ, μιας και ο ΣΥΔΙΣΕ εκπροσωπεί ακριβώς τους διερμηνείς συνεδρίων. Εξάλλου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο άλλο επαγγελματικό σωματείο στην Ελλάδα που να εκπροσωπεί αμιγώς διερμηνείς συνεδρίων. Τα υπόλοιπα ενεργά σωματεία εκπροσωπούν αριθμητικά κατά κύριο λόγο μεταφραστές. Συνεπώς, η ένσταση που έχει κατατεθεί από την Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών (ΠΕΜ) κατά προκήρυξης που ζητά μέλη ΣΥΔΙΣΕ είναι, αφενός, αβάσιμη και, αφετέρου, αντισυναδελφική, καθώς η συγκεκριμένη ένωση γράφει σε δημόσιο φορέα επιτιθέμενη σε ένα άλλο επαγγελματικό σωματείο συναφούς αντικειμένου, σε μια περίοδο που αντιθέτως οι κλάδοι μας θα έπρεπε να είναι ενωμένοι και να προωθείται ο επαγγελματισμός.

Επισημαίνουμε τέλος ότι η διαιώνιση της σύγχυσης των δυο επαγγελμάτων, μεταφραστών και διερμηνέων, που επιχειρείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια, βλάπτει τους διερμηνείς. Εξαιτίας της υπάρχουσας σύγχυσης οι διερμηνείς δεν έλαβαν ακόμη το επίδομα Μαΐου ή Ιουνίου, παρότι οι συναθροίσεις τελούσαν υπό απαγόρευση από τις 26/2 έως 30/6. Μετάφραση και διερμηνεία είναι δύο διαφορετικά επαγγέλματα και οι περισσότεροι μεταφραστές δεν είναι διερμηνείς, ούτε και μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του διερμηνέα, ούτε και το γνωρίζουν. Ακόμη λιγότερο μπορούν να μιλούν εξ ονόματος των διερμηνέων. Δεν είναι δε σε θέση όλοι οι διερμηνείς να εργαστούν ως διερμηνείς συνεδρίων. Ειδικά Ενώσεις που εκπροσωπούν μεταφραστές και λοιπά γλωσσικά επαγγέλματα οφείλουν αυτό να το γνωρίζουν.

Το ΔΣ του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.

Member of:

ELIA 2021 Partner

ELIA 2021 Partner
HAPCO - Hellenic Association of Professional Congress Organizers

Γλώσσα:

Copyright © 2023
ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε.
Κατασκευή Ιστοσελίδας: Ax-Easy